петък, 18 октомври 2013 г.

Национално отличие

На 18.10.2013 г. на официална церемония, част от дни на програма „Коменски” и еTwinning, със СЕРТИФИКАТ ЗА ЦЯЛОСТНО КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "Мотивация за учене на децата от началното училище" беше награден Регионален инспекторат по образованието - Враца, с координатор г-жа Пл. Ангелова – ст. експерт по начално образование. НУ „Св. С. Врачански” е местен партньор на отличения проект.
При връчването на наградата от г-н Иван Модев, директор на ЦРЧР, бе отчетен големият принос на училището ни за успешната реализация на проектните цели, обмяната на добри практики и осигуряване на качествено образование в българското училище.


сряда, 20 юни 2012 г.

Заключителна среща


На 18 и 19 юни 2012г. българските партньорски организации бяха домакин на заключителната среща по проекта. 15 гости от Национален инспекторат по образованието - Ерзенджан, НУ „Фидем”- Ерзенджан и Регионалната библиотека в гр. Ерзинджан посетиха своите български колеги. Гостите бяха посрещнати в НУ „Св. Софроний Врачански”- Враца и СОУ „Хр. Ботев”- Враца, където се запознаха със съвременната, отговаряща на европейските изисквания материална база и организацията на учебния процес. И в двете училища наблюдаваха как българските учители ангажират с извънкласни дейности свободното време на своите настоящи и бъдещи ученици през лятната ваканция.
В Детски отдел на Регионална библиотека за турските колеги имаше подготвена литературна програма – учениците от класа на г-жа Лена Каменова показаха една от дейностите, осъществени през учебната година. За пореден път децата показаха как книгата интригува и ги примамва да четат и се учат чрез нея.
Акцент в програмата беше организираната от РИО - Враца конференция „Книгата – фактор за учебна мотивация”. В работата и взеха участие 78 човека, представители на 46 институции, свързани с образованието, от които 43 от България и 3 от Турция. На форума бяха представени осем доклада, с които се споделиха иновативни практики за мотивиране на децата и насочването им към учебна дейност.  Направените изводи и  заключения доказват постигане във висока степен на проектните цели.
Чрез културната програма, включваща посещение на пещерата „Леденика”, църквата „Възнесение” в ЕВК „Св. Софроний Врачански” и Хижата турските партньори се запознаха и с историческите и географски особености на града и региона ни.
Настоящият проект протече с интересни и полезни дейности, които допринесоха за повишаване на професионалните компетенции на началните учители от област Враца и  засилиха европейското измерение на българското начално образование.


сряда, 23 май 2012 г.

Празник на английския език


     Четвъртокласниците завършиха тригодишния си курс на обучение по английски език в нашето училище с празник на английския език. На събитието близо 30 малки актьори разказаха за светеца-покровител на Англия св. Георги, английската традиция за приготвяне и сервиране на чай, Елизабетинския период в английската история. Публиката има удоволствие да слуша английски хумор, представен от двамата шегаджии Ком и Еди, да види драматизации по изучавани произведения в четвърти клас. Всички се забавляваха, показаха танцови и песенни умения и приветстваха „самата кралица” на Великобритания.
     Преподавателката по английски език, г-жа Калина Николова, подготвила събитието, сподели задоволството си от това, че повечето от учениците са били активни и прилежни в учебния процес и с лекота са усвоявали материала.     

петък, 6 април 2012 г.

Международен ден на детската книга в час по английски език


Целта на обучението по чужд език е и да насърчава децата да използват максимално усвоените знания извън класната стая. Най-добрата мотивация за изучаването на езика е осъзнаването на неговата полезност за задоволяване на собствени комуникативни нужди. С тази цел и по повод 2 април - Международния ден на детската книга, часовете по английски език в третите и четвъртите класове протекоха с тематичен урок „Да почетем заедно на английски език”. Г-жа К. Николова представи на децата „Подвижна библиотека” с подбрани детски книги и насочи вниманието на учениците към четене на детска художествена литература в английски образователни сайтове. След часа книгите бяха раздадени за четене вкъщи. Заниманието беше разнообразено с драматизация и приказни герои. вторник, 27 март 2012 г.

The best Bulgarian folk tales


The Class 1B pupils read the best Bulgarian folk tales. They were touched by the wisdom of the folklore and created their own fairytale alphabet whose favourite characters will follow them in all the stages of their growing up. 

Учениците от 1-б клас прочетоха най-хубавите български народни приказки. Така те гребнаха с шепи от мъдростта на народното творчество и сътвориха  приказна азбука, а любимите герои от нея ще ги следват във всяко стъпало на тяхното израстване.

вторник, 17 януари 2012 г.

Българска и англоезична литература за деца


Учениците от IVв клас четоха художествена литература от български и англоезични автори по предварително зададен списък, като една от книгите на английски език премина през целия клас. След това на забавно състезание в Регионална библиотека „Христо Ботев” те показаха доколко познават произведенията, героите и авторите. На децата им беше забавно да отговарят на занимателни въпроси, да попълват кръстословица и отгатват откъси от произведения. Дадените отговори отиваха в „Ковчеже на знанието”, докато другото ковчеже, това на незнанието, остана празно през цялото състезание. Учителите Маргарита Цветкова и Калина Николова бяха горди със своите ученици и искрено се радваха на това как децата се забавляват чрез света на книгите. 
Инициативата се проведе по проект Коменски „Мотивация за учене”, съвместно с библиотеката и РИО – Враца. Знаещите деца получиха грамоти от г-жа Пламенка Ангелова, ст. експерт по начално образование в РИО и координатор на проекта.  Домакините от библиотеката пък почерпиха своите читатели и ги поканиха да им гостуват отново. 
В училищното фоайе бяха поставени табла с въпросите по англоезична литература. Така останалите четвъртокласници също могат да изпробват знанията си за Мери Попинз, Том Сойер, Хари Потър, Робин Худ, Алиса и приказките на Оскар Уаилд, а по-малките ученици могат да се научат от показаните отговори. Завършек на дейността е книжка, която учениците от IVв клас изработват с г-жа Николова, тяхната преподавателка по английски език, и илюстрациите на съученичките им Димана и Симона. неделя, 4 декември 2011 г.

Играта на цветовете


Когато детето свързва книгата с някакво вълнуващо изживяване, то повишава интереса си към нея. Това е основателна причина, да  подкрепим дейности на децата, в които книгата е начин и средство за изява, да стимулираме интересите на учениците, за да повишим желанието им за четене.
Божидар Росенов  Станчев от 4в клас обича да чете книги. Той рисува илюстрации към прочетени произведения и написани от него творби.
,,Играта на цветовете” – това е името на изложбата, подредена в училищното фоайе, с негови рисунки. Тя е част от дейностите по проекта  ,,Мотивация за учене на децата от началното училище”, чрез който учителите Маргарита Цветкова и Калина Николова повишават желанието на своите ученици за учебна дейност.
Изложбата на Божидар спечели нови приятели на книгата и желанието им да споделят прочетеното чрез цветовете.