четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Обмен на добри практики


   Екип от педагози от нашето училище посетиха частно основно училище „Фидем” в град Ерзинджан, Турция. Визитата беше осъществена по проект на тема: „Мотивация на учениците от началните класове за учебна дейност”, по който проект НУ „Св. Софроний Врачански” е партньор на РИО -  Враца  по  секторна програма „Коменски”,  Регионални партньорства.
    Главна цел на проекта е развитие и обмен на добри практики, насочени към мотивиране на учениците от началното училище за учебна дейност чрез подкрепа и сътрудничество между институции за осигуряване на качествено образование.
     На работна среща, проведена в  Национален инспекторат по образованието в град Ерзинджан, Турция, се отчетоха дейностите по проекта за първата година.
     Наблюдаваните извънкласни дейности сред природата, в телевизионно студио, на исторически места, даде възможност на учителите от нашето училище да се  запознаят с интересни методи и форми, насочени към мотивиране на учениците за учене.


Няма коментари:

Публикуване на коментар