вторник, 27 март 2012 г.

The best Bulgarian folk tales


The Class 1B pupils read the best Bulgarian folk tales. They were touched by the wisdom of the folklore and created their own fairytale alphabet whose favourite characters will follow them in all the stages of their growing up. 

Учениците от 1-б клас прочетоха най-хубавите български народни приказки. Така те гребнаха с шепи от мъдростта на народното творчество и сътвориха  приказна азбука, а любимите герои от нея ще ги следват във всяко стъпало на тяхното израстване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар