сряда, 20 юни 2012 г.

Заключителна среща


На 18 и 19 юни 2012г. българските партньорски организации бяха домакин на заключителната среща по проекта. 15 гости от Национален инспекторат по образованието - Ерзенджан, НУ „Фидем”- Ерзенджан и Регионалната библиотека в гр. Ерзинджан посетиха своите български колеги. Гостите бяха посрещнати в НУ „Св. Софроний Врачански”- Враца и СОУ „Хр. Ботев”- Враца, където се запознаха със съвременната, отговаряща на европейските изисквания материална база и организацията на учебния процес. И в двете училища наблюдаваха как българските учители ангажират с извънкласни дейности свободното време на своите настоящи и бъдещи ученици през лятната ваканция.
В Детски отдел на Регионална библиотека за турските колеги имаше подготвена литературна програма – учениците от класа на г-жа Лена Каменова показаха една от дейностите, осъществени през учебната година. За пореден път децата показаха как книгата интригува и ги примамва да четат и се учат чрез нея.
Акцент в програмата беше организираната от РИО - Враца конференция „Книгата – фактор за учебна мотивация”. В работата и взеха участие 78 човека, представители на 46 институции, свързани с образованието, от които 43 от България и 3 от Турция. На форума бяха представени осем доклада, с които се споделиха иновативни практики за мотивиране на децата и насочването им към учебна дейност.  Направените изводи и  заключения доказват постигане във висока степен на проектните цели.
Чрез културната програма, включваща посещение на пещерата „Леденика”, църквата „Възнесение” в ЕВК „Св. Софроний Врачански” и Хижата турските партньори се запознаха и с историческите и географски особености на града и региона ни.
Настоящият проект протече с интересни и полезни дейности, които допринесоха за повишаване на професионалните компетенции на началните учители от област Враца и  засилиха европейското измерение на българското начално образование.


Няма коментари:

Публикуване на коментар