петък, 18 октомври 2013 г.

Национално отличие

На 18.10.2013 г. на официална церемония, част от дни на програма „Коменски” и еTwinning, със СЕРТИФИКАТ ЗА ЦЯЛОСТНО КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "Мотивация за учене на децата от началното училище" беше награден Регионален инспекторат по образованието - Враца, с координатор г-жа Пл. Ангелова – ст. експерт по начално образование. НУ „Св. С. Врачански” е местен партньор на отличения проект.
При връчването на наградата от г-н Иван Модев, директор на ЦРЧР, бе отчетен големият принос на училището ни за успешната реализация на проектните цели, обмяната на добри практики и осигуряване на качествено образование в българското училище.


Няма коментари:

Публикуване на коментар